ابر و باد و مه و خورشيد و فلك

ديشب دوباره بي تو
من ماه مي ديدم.
از بين هزاران ابر،
خورشيدِ تو مي ديدم،
حتمن خيال بود اما
انگار…
ابر و باد و مه و خورشيد و فلك،
همگي در كارند،
تا تو يادم نروي!
هرچند…
صد بار به خود گفتم:
آن روز كه در گذر هر ابر
صد خاطره ميسازي،
يادت نرود هرگز:
فرداش مثل باد
از خاطره ها ميري…

Advertisements
This entry was posted in فارسی and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s